Grønland

undefined 

LHB - NUUK Leif Hansen Bygherrerådgivningip
immikkoortortaatut 2017-imi pilersinneqarpoq.

Siunnersuineq issittoqarfimmi misilittagalik

Ingeniørit siunnersuisarfiattut suliffeqarfiuvugut,
illuliortiternerup sanaartornerullu iluini suliaqartut. Sanatitsisumik nalinginnaasumik siunnersuineq, pilersaarusiorneq kiisalu aqutsineq, aammali sanaartornermi aqutsineq aamma nakkutilliineq suliarisinnaavagut. Sulisorisavut issittumi pissutsit pillugit ilisimasaqarluarput. Kalaallit Nunaanni pisortat illuliaataanik nutarsaanermik aamma aserfallatsaaliuinermik ukiorpassuarni suliaqarnikuuvugut.

Aqutsineq ineriartortitsinerlu nukittuffigaavut

LHB - NUUK pingaarnertut piginnaasaqarfigaat illulianik sanaartukkanillu aqutsineq aamma ineriartortitsineq. Sanaartukkap killiffiini tamani ikiuussinnaaneq neqeroorutigaarput – isumassarsiarineqarneranit pilersaarusiorneqarneranut, sananeqarneranut aamma ingerlanneqarneranut. Pitsaassutsimik  nalilersuisarpugut, aamma illulianut sanaartukkanullu ukiunut tallimanut qulinullu aserfallatsaaliuinermi pilersaarutinik suliaqartarluta.

Illulianik misissuinerit
Nutarterinermi aamma illuliat sannaannut immikkoortortatsinni illunik misissuinerit aamma pitsaassutsinik nalunaarsuinerit suliarineqartarput. Ilaatigut illuliamik misissuinerit suliassaqarfinni tulliuttumi taaneqartuni ingerlattarpavut:

 • Illup iluata silaannaa, CO2’mik uuttortaanerit
 • Illup kissassusaanik uuttortaanerit
 • Illup saqqaasa il.il. ussissusaat, kaavittuliuummik ikiorserluni ussissutsimik misissuineq (Blower door-test)
 • Qaliat pappialarsuarmik qallikkat ussissusaat, skanneri ikiorsiullugu qalianik  misissuineq
 • Innaallagissap- aamma vvs’it aqqutai
 • Isugutammik misissuinerit
 • Aassimassuseq aamma aanneq
 • Oquup pinngorfia
 • Akuutissat avatangiisinut ulorianartut, soorlu radon, aamaajuitsoq (asbest), pcb aamma aqerloq.

 

LHB - NUUK  er etableret i 2017 som et datterselskab af Leif Hansen Bygherrerådgivning

Rådgivning med arktisk erfaring
Vi er et rådgivende ingeniørfirma, der arbejder inden for byggeri og anlæg. Vi tilbyder generel bygherrerådgivning, programmering udbud og facilities management udbud, planlægning og styring af byggeri og anlæg, tilsyn mm.

Vores medarbejdere har et indgående kendskab til arktiske forhold. Vi har i mange år arbejdet med bygningsfysik, bygningsundersøgelser, renovering og vedligeholdelse af private og offentligt byggeri i Grønland.

Stærke til styring udvikling 
LHB - NUUK ApS kernekompetencer omfatter generel bygherrerådgivning styring og udvikling af byggeri og anlæg. Vi tilbyder assistance i alle faser af byggeprojektet - fra idéfase over programfase til projektering, udførelse og drift. Vi foretager tilstandsvurderinger og udarbejder 5- og 10-års vedligeholdelsesplaner for bygninger og anlæg.

Bygningsundersøgelser 
Vores afdeling for renovering og bygningsfysik udfører undersøgelser og tilstandsregistreringer af bygninger. Vi foretager bl.a. bygningsundersøgelser på følgende områder:

 • Indeklima, CO2 målinger
 • Termisk målinger, termograferinger
 • Tæthed af facader mm vha. Blower door-test
 • Tæthed af tagpaptage vha. tagskanning
 • El- og vvs-installationer
 • Fugtundersøgelser
 • Råd og svamp
 • Skimmelsvamp
 • Miljøskadelige stoffer, f.eks. radon, asbest, pcb og bly.