Nyt ansigt i Leif Hansen Bygherrerådgivning

Leif Hansen bygherrerådgivning udvider med ny bygherrerådgiver. 1. oktober er Cristina Jægerup ansat til at styrke LH bygherrrerådgivning, primært inden for EU udbud, byggeprogrammer byggestyring mm.  Cristina er ingeniør med installationsbaggrund og kommer senest fra en stilling som bygherrerådgiver fra Alectia A/S, Cristina har tidligere været bygherrerådgiver  og afdelingschef i Orbicon A/S og afdelingschef i bygherrerådgivning i Grontmij/Carl Bro.

Velkommen til Cristina.