Gamle vaner kan ofte ændres med nye greb


Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning agerer både sparringspartner i de indledende faser og bygherres øjne og ører på byggepladsen hele vejen fra opførelse til overdragelse af det færdige byggeri. ”Vi prøver altid at sætte os grundigt ind i de steder, vi bygger, og undersøger altid, om der er noget, vi kan bygge videre på,” fortæller afdelingschef Kristine Bøjstrup.

Læs hele artiklen her:

https://bygge-anlaegsavisen.dk/Gamle-vaner-kan-ofte-aendres-med-enkle-greb-