Specialist i brand og beredskab, ansat som bygherrerådgiver

Henrik Almind Vind kommer fra en stilling som beredskabsinspektør ved Beredskab Øst. Her har han været indsatsleder, lavet brandteknisk sagsbehandling, udført brandsyn og været tovholder på beredskabsplanlægning.

Henrik er uddannet bygningskonstruktør med professionsretning i facility management.

 

Henrik skal yde brandteknisk rådgivning i forbindelse med byggeprojekter og særligt brandfarlige virksomheder. Derudover vil han lave risikovurderinger og beredskabsplanlægning til virksomheder og projekter.