Grønlands første Master i Bygningsfysik

Grønlands første Master i Bygningsfysik
Arktisk Ingeniør Jonas Helgason har som den første i Grønland gennemført uddannelse i Master i Bygningsfysik ved Aalborg Universitet. Jonas arbejder til dagligt som bygherrerådgiver ved LH Siunersorti ApS.

Master i Bygningsfysisk tager 2 år og man lærer at løse komplekse bygningsfysiske opgaver, hvor der skal tages hensyn til både energieffektivitet, fugtforhold, materialeegenskaber og indeklima, hvilket særligt i disse år har stor relevans for Grønland.

Jonas Helgason forsvarede flot sit afgangsprojekt den 20. juni med et 10 tal. Afgangsprojektet omhandlede Fugtpåvirkning af ydervægge i Grønland. Med udgangspunkt i nutidige ydervægge i etageboliger i byerne Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut og Ilulissat blev fugtpåvirkning af ydervægge nærmere undersøgt. Dampspærrens og vindspærrens betydning i ydervæggen blev undersøgt ved stationære forhold og ved dynamisk simulering. Ligeledes blev slagregnens indflydelse i de forskellige byer undersøgt ved dynamisk simulering, hvor de kritiske retninger og deres indflydelse blev undersøgt. Fordi der i Grønland ikke findes officielle klimadata eller anvisninger til formålet, blev der udarbejdet klimadata efter fremskaffelse af udeklimadata i samarbejde med Asiaq, samt efter måling af indeklima i samarbejde med A/S INI.

Til eksamen var seniorforsker Eva B. Møller fra AAU eksaminator og professor
Carsten Rode fra DTU censor.

For yderligere oplysninger, kontakt Jesper Johannesen email: jejo@lhs.gl