Pressemeddelelse

Vi udsender nærværende pressemeddelelse i forlængelse af udsendelsen i Nuuk TV den 31.08.2016, hvor der var et indslag under overskriften ”Skandale i et departement”.

Baggrunden for udsendelsen er, at vores selskab ”LH Siunnersorti ApS” er under tvangsopløsning, og vi vil gerne overfor presse og samarbejdspartnere meddele nedenstående faktuelle forhold omkring selskabet:

  1. Det er – desværre – korrekt at Erhvervsstyrelsen har sendt selskabet til tvangsopløsning, ligesom de selskabsretlige konsekvenser omkring direktion og ledelse, er korrekte.
  2. Årsagen til at selskabet er sendt til tvangsopløsning er, at selskabet ikke har indsendt årsrapport for 2015 til Erhvervsstyrelsen.
  3. Årsagen til den manglende indsendelse er, at selskabets revisionsfirma – Deloitte – ved en beklagelig fejl ikke har foretaget ekspeditionen til Erhvervsstyrelsen.
  4. Vi har ikke været vidende om den manglende indsendelse, og har ikke modtaget rykkerskrivelser fra Erhvervsstyrelsen.
  5. Årsrapporten er udarbejdet, revideret og vedtaget af generalforsamlingen den 15.03.2016, ligesom selskabets selvangivelse er modtaget i rette tid i GRØNLANDSSKAT.
  6. Selskabets første regnskabsår har givet overskud, og der er udloddet udbytte med de heraf følgende skattemæssige konsekvenser.
  7. Selskabet er i god økonomisk gænge og fortsætter driften og leverer naturligvis ydelser til kunderne – herunder Selvstyret – med de samme medarbejdere og i samme høje kvalitet som hidtil.
  8. Der arbejdes på at få tvangsopløsningen tilbagekaldt, og Deloitte har meddelt, at alle krævede dokumenter nu er indsendt, og genoptagelsen er formelt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 23.08.2016. Herefter er sagen sat i bero af Retten i Grønland, men at der er dog en vis ekspeditionstid – af Erhvervsstyrelsen oplyst at være 4 – 6 uger. Vi har således gode forhåbninger om, at denne sag kan finde sin afslutning indenfor meget kort tid.

Vi skal meget beklage de gener som en ekspeditionsfejl hos vores revisor måtte have forvoldt for vores kunder og forretningsforbindelser, og vi ser frem til at fortsætte serviceringen af vores kunder med vores engagerede medarbejdere i LH Siunnersorti ApS, Nuuk.


Vi vedhæfter skrivelse fra Deloitte.