Tværgående samarbejde om oplæg på seminar om Risikostyring i offentlige organisationer

Tværgående samarbejde om oplæg på RIO seminar, Risikostyring i offentlige organisationer, hos Willis Tower Watson, med Martin Elling fra Goritas, Claus Blem fra Gjensidig og Kristine Bøjstrup fra Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning.

En spændende og lærerig dag, som handlede om, hvad der sker med bygninger der er i drift, knuste drømme, skimmel, fugt, klimasikring, CLT elementer, affaldshåndtering, asbest og endelig en spændende afrunding om risikoen ved litiumbatterier.

Hvis der er spørgsmål til selve oplægget sig endelig til. Vi kan tale i timevis om alle de spændende udfordringer der kan opstå i byggeriet.