2+1 daginstitutioner i Nuuk, Bygherrerådgivning

undefined

2+1 Daginstitutioner i Nuuk
Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 2+1 daginstitutioner i Nuuk. På nuværende stadie er der udarbejdet et byggeprogram, som er sendt i udbud til 3 totalrådgivere som en idé og projektkonkurrence. Foto: KHR Arkitekter.

Projektet
LHB Nuuk skal varetage bygherrerådgivningen fra start til slut.

Daginstitutionen skal rumme 8-9 stuer og opføres efter gældende funktionsprogram. Opdraget fra bygherre er en prototype på en daginstitution, der kan placeres på 3 udvalgte grunde i Nuuk. Hver grund giver mulighed for at bygge op til 1.100 m².

Grundenes beliggenhed spænder fra tæt-lav by på relativ flad grund, til nybyggerområde som er stærkt kuperet med udsyn ud over fjorden.

Forventet tidsplan er fra april 2019 til juni 2022, med forskudt opførelse af de 3 dag-institutioner.