Andelsboliger blev sikret mod grundfugt

undefinedAndelsboligforening på Frederiksberg greb ind mod fugtproblemer og sparede potentielt et tocifret millionbeløb. Leif Hansen Bygherrerådgivning rådgav foreningen gennem hele processen.

Opstigende grundfugt er et problem i mange ældre ejendomme. En mini undersøgelse udført af Leif Hansen bygherrerådgivning viser at 20 procent eller cirka hver femte ejer- eller andelsboligforening opført omkring 1900-tallet med kælder har problemer med grundfugt.
På Frederiksberg er der alene 90 andelsboligforeninger og derfor potentielt 20 ejendomme som har problemer med grundfugt.

A/B Paludan Müllers Vej 6 på Frederiksberg er en af de foreninger, der har oplevet fugtproblemer. Andelsboligforeningen omfatter 10 lejemål og erhverv i en smuk etageejendom fra begyndelsen af 1900-tallet.

Ejendommen havde igennem mange år haft problemer med afskalninger af puds på facaden og fugt i kælderen, og der var en stor risiko for, at fugtproblemerne kunne udvikle sig til større skader på ejendommen og de enkelte boliger med alvorlige økonomiske konsekvenser for foreningen.

Andelsboligforeningen kontaktede derfor Leif Hansen Bygherrerådgivning for at få hjælp til at vurdere problemernes omfang og komme med løsningsforslag.
Leif Hansen gennemførte derfor en grundig bygningsundersøgelse og tilstandsvurdering af ejendommen - herunder fugtundersøgelser og undersøgelser af facadens tilstand.

 undefined

Forkert puds og maling
Undersøgelserne viste blandt andet, at der var anvendt en forkert type puds på facaden og en forkert malingstype. Det var derfor nødvendigt at genopbygge facaden med ny puds, renovere og male vinduerne samt sikre ejendommen mod grundfugt.

Foreningen besluttede på en generalforsamling i 2020 at igangsætte projektet til i alt 1,3 millioner kroner. Hele processen med undersøgelser, udbud af renoveringsopgaven og udbedringerne på ejendommen blev gennemført samme år.

”Det er meget hurtigt og skyldes blandt andet, at vi havde et godt og smidigt samarbejde med både andelsboligforeningen og kommunen,” siger Carsten Pietras, CEO i Leif Hansen Bygherrerådgivning ApS.

Sparet for potentiel regning på 10 millioner kroner

Ved at gribe ind over for ejendommens fugtproblemer i tide har beboerne i A/B Paludan Müllers Vej fremtidssikret ejendommen og sparet en potentiel regning på 10 millioner kroner til udbedringer på et senere tidspunkt.

”Hvis andelsboligforeningen ikke havde grebet ind i tide, ville fugtproblemerne have bredt sig. Beregninger viser, at det i så fald ville have kostet omkring én millioner kroner per lejemål at udbedre skaderne - altså 10 millioner kroner i alt,” siger Carsten Pietras.

Leif Hansen Bygherrerådgivning har stor erfaring med at sikre ejendomme mod fugt og grundfugt og har egne specialister på området - heriblandt arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører. Vi har endvidere egen udbudsportal, som sikrer kontakt til entreprenører og håndværkere, som vi har god erfaring med.


Oplever jeres andelsboligforening problemer med fugt?

Så kontakt: Direktør Carsten Piertras
+45 3070 0191
cap@leifhansenbyg.dk