Bosted for hjemløse i Nuuk

undefined

Bosted for hjemløse og særlige udsatte grupper i Nuuk

Iserit A/S har fået til opgave af Kommuneqarfik Sermersooq at udbyde og opføre et hjemløsecenter på Kujallerpaat i Nuuk, som skal give bedre forhold for hjemløse i Nuuk. Oak Foundation, som er en fond med formål om at hjælpe udsatte mennesker, medfinansierer projektet.

Centeret skal have plads til i alt 140 beboere, dels i et nødherberg, dels i 70 små boenheder, som skal forberede beboerne på at flytte i egen bolig. Der bliver lavet specielt afsnit for særlige grupper, bl.a. personer med handicap, psykiske problemer eller misbrug.

Hjemløsecenteret er planlagt som certificeret bæredygtigheds DGNB-byggeri med 2.900 m² bruttoareal. Formålet med hjemløsecenteret er at give de hjemløse bedre livsvilkår ved at give dem et ståsted, skabe hjemlighed og derved hjælpe dem til at lære at kunne klare sig selv i egen bolig.

Leif Hansen Bygherrerådgiver er bygherrerådgiver og står for projektudvikling, byggeprogram og udbud. Projektet udbydes i totalentreprise på baggrund af et dispositionsforslag. LHB har endvidere stået for bygherrerådgivning i forbindelse med kravspecifikation til hjemløsecenteret, rumprogram, studietur og brugermøder. 

Jf. tidsplanen skal centeret udbydes i september 2021 og være opført medio 2023.