Grønlands første DGNB byggeri i Nuuk

  undefined
Iserit A/S er i fuld gang med at opføre nye boliger til borgerne i Nuuk. Det første projekt opføres i Pinguaraq, hvor 48 gode familieboliger også bliver certificerede som bæredygtige efter DGNB-ordningen, som har fået en grønlandsk kategori.

Der er boligmangel i mange grønlandske byer, og især i Nuuk. Det kommunale boligselskab Iserit A/S vurderer, at der er behov for 2.000 nye boliger inden for de næste 10 år.

Sermersooq Kommune og Iserit A/S har derfor lagt en plan for opførelsen af nye boliger i Nuuk. Pinguaraq projektet er det første byggeri i planen og Iserit A/S har allerede opstartet og tilmeldt det næste boligprojekt til DGNB-certificering. De nye boliger i Nuuk bliver de første i Grønland, der er certificeret som bæredygtige efter DGNB-standarden. DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er oprindelig en tysk ordning, som er blevet international med tilpasning til europæiske CEN-standarder og lokale byggeskikke. DGNB understøtter FN’s verdensmål godt, fordi DGNB-certificeringen vægter miljø, økonomi og sociale forhold lige meget.

DGNB i Grønland
Pinguaraq projektet er en del af en 4-årig rammeaftale, som ISERIT A/S har udbudt for at kunne planlægge byggeaktiviteten bedre. Dette er også noget byggesektoren i Nuuk har efterspurgt; En større forudsigelighed i de offentlige bygherrers udbud.

Kravet om DGNB-certificering blev stillet allerede ved udbud, efter dialog med flere store pensionskasser som var interesserede i at investere i projektet. Desværre skabte den verserende sag om leje af private bygninger usikkerhed for investorerne, som vil afvente udfaldet af sagen.

Direktør for Iserit A/S, Torben Kortegaard, håber dog på et positivt udfald: ”Når sagen er afgjort, kunne man forestille sig at  pensionskasserne fortsat var interesseret i at træde ind i projektet igen. Det ville være til gavn for det grønlandske samfund, at bl.a. SISA kunne investere i fast ejendom her i landet, fremfor at skulle til udlandet. Hermed kunne grønlandsk pensionsopsparing bidrage til skabelse af værdier i det grønlandske samfund og helt konkret flere boliger til bl.a. pensions-indbetalerne til SISA”.

Iserit A/S er ejet af hovedstadskommunen i Grønland, Kommuneqarfik Sermersooq, og på rådhuset i Nuuk glæder borgmester Charlotte Ludvigsen sig over projektet. ”Det er vigtigt at vi for bygget flere offentlige boliger i Nuuk, og udsigten er privat finansiering betyder at det er en model der i fremtiden vil kunne bruges til at bygge mange boliger. Det glæder mig meget at byggeriet også bliver bæredygtigt, da miljø og sociale forhold er emner vi har fokus på”, siger Charlotte Ludvigsen.

Leif Hansen bygherrerådgivning Nuuk ApS har udarbejdet udbudsmaterialet for Iserit A/S, og sørget for tilpasningen af DGNB-ordningen i samarbejde med Green Building Council i Danmark. Leif Hansen Bygherrerådgivning Nuuk ApS kan kun anbefale den uvildige certificering: ”Vurderingen af miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed i Grønland skal være ambitiøs, men fair. Derfor har det været nødvendigt at tilpasse ordningen, især de kriterier som handler om energiforbrug og totaløkonomi, simpelthen fordi vi skal bruge mere varme i et koldere klima, og fordi det er dyrere at bygge i Grønland blandt andet pga. fragten”.

EMJ-Atcon Greenland A/S vandt rammeaftalen med Iserit A/S og er godt i gang med Pinguaraq projektet. Her er man glade for det gode samarbejde mellem bygherre, bygherrerådgiver, entreprenør og rådgiverne fra SWECO Danmark. DGNB-certificeringen gør, at der er fokus på at få dokumentation for bæredygtigheden, og det mener direktør Nicolaj Sørensen er en god ting: ”Vi får dokumentationen på plads for det vi har gjort godt hele tiden, og det er fint at bæredygtigheden i projektet får et flot stempel. Vi skal bare også huske på, at bæredygtighed i Grønland har været en lang udvikling, og at mange forskellige parter har bidraget til den”.