Grønlands største solcelleprojekt

 undefined
Grønlands største solcelleprojekt

Kommuneqarfik Sermersooq har fået solceller på rådhusets tag.
Solcellerne er en del af et stort energirenoveringsprojekt efter ESCO-modellen og vil dække 20% af rådhusets energiforbrug.

Grønland er måske ikke det første sted, der springer i øjnene, når man taler om solenergi. Men de arktiske egne har et stort potentiale for solenergi i sommerhalvåret, og interessen for solenergi er stigende i Grønland, i takt med at prisen på solceller falder.

Kommuneqarfik Sermersooq, som arealmæssigt er verdens største kommune, strækker sig fra østkysten Tasiilaq til hovedstaden Nuuk. I Nuuk gennemføres i øjeblikket Grønlands hidtil største solcelleprojekt. Det sker som en del af et større kommunalt energiprojekt - et såkaldt ESCO-projekt - som Kommuneqarfik Sermersooq har udviklet i samarbejde med Leif Hansen Bygherrerådgivning.

Dækker 20% af rådhusets energiforbrug
Solcelleprojektet kommer til at omfatte etablering af solceller på minimum 7 kommunale bygninger, hvoraf det første og største anlæg i 2020 blev opsat på taget af rådhuset i Nuuk. Anlægget dækker 20% af rådhusets årlige energiforbrug - med en dækning på cirka 5% af energiforbruget i de mørke vintermåneder og helt op til 60% i sommerhalvåret.

I ESCO-projekter finansieres energirenoveringer af bygninger med de fremtidige besparelser i energiforbruget.

44 kommunale ejendomme er med i projektet
ESCO-projektet i Sermersooq Kommune omfatter i alt 44 kommunale ejendomme i Nuuk med et samlet areal på cirka 55.000 m2.

Det forventes, at kommunen vil kunne spare op til 30% på energiforbruget i de bygninger, der er omfattet af projektet. Projektet er finansieret med en garanteret energibesparelse som udstedes af Siemens.

Projektet kan udvides med en etape 2 som omhandler kommunens bygninger i Paamiut og Tasiilaq

Projektet løber over 15 år og omfatter foruden opsætning af solceller også udskiftning af isolering på tage og i kældre, nye vinduer og døre, driftsoptimering af varmecentraler, ny LED-belysning og vandbesparelser ved hjælp af nye toiletter og berøringsfrie blandingsbatterier.

Leif Hansen Bygherrerådgivning har omfattende erfaring med ESCO-projekter og energioptimering, da vi har stået for 28 ESCO-projekter i danske kommuner. Erfaringerne derfra har vi kunnet bruge i Grønland, hvor vi samtidig har et godt kendskab til de lokale forhold inden for byggeri og energi.