ESCO udbud

Gennem et såkaldt ESCO kan både offentlige og private bygherrer opnå store energibesparelser uden selv at investere. ESCO står for Energy Service Company. Vi rådgiver om, hvordan bygherren kan finansiere renoveringsopgaver gennem en tredjepart – et ESCO.

Hvad er et Energy Service Company?
Et ESCO er en totalleverandør af

 • Rådgivningsydelser
 • Entreprise
 • Opfølgning på energibesparelser
 • Finansiering

..i visse tilfælde også besparelser på drift og vedligehold. 

Et ESCO-partnerskab tilbyder tekniske løsninger, som kan give bygherren store besparelser på energiregningen. Bygherren betaler ESCO’et og renoveringen med besparelsen på energien, og er dermed fritaget for økonomisk risiko.

undefined

LHB rådgiver om udbuddet
I mange tilfælde har bygherren behov for assistance til at udbyde ydelsen, for der er ofte tale om længerevarende og komplekse ydelser fra ESCO’et. Det betyder, at udbudsmaterialet kan være mere komplekst end ved traditionelle udbud. Denne assistance yder vi hos Leif Hansen Bygherrerådgivning.

Adskillige ydelser kan indgå i rådgivningen
Når kunden har besluttet sig for et ESCO udbud, udarbejder Leif Hansen Bygherrerådgivning sammen med kunden et overblik over bygningens nuværende og fremtidige anvendelse. Det er vigtigt, at ambitionsniveauet for renoveringsopgaverne tilpasses bygningernes anvendelse, både nu og i fremtiden.

Derudover kan være tale om følgende ydelser:

 • Oplæg til ledelsen om fx mål for energibesparelser, CO2-besparelser eller projektet løbetid
 • Analyse af potentialer
 • Valg af opgavetyper, der skal medtages i ESCO projektet
 • Valg af ESCO udbudsform
 • Rådgivning ved udbud og udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Valg af leverandør
 • Kontraktforhandling
 • Sikring af at besparelser faktisk opnås
 • Løbende evaluering af ESCO projektet.

Leif Hansen Bygherrerådgivning leverer analyser af, hvilke muligheder og begrænsninger, de valgte beslutnings-parametre medfører. Alt med henblik på at finde frem til den mest optimale udbudsform og den bedst mulige ESCO-løsning.

Bred og dyb ekspertise
Leif Hansen Bygherrerådgivning har stor ekspertise i at rådgive om byggeri, renovering, bæredygtighed, indgåelse af partnerskaber, jura mm. LHB er derfor godt rustet til at rådgive om alle aspekter i forbindelse med indgåelse af et ESCO-partnerskab.