Kurser i serviceaftaler

undefined

Kurser i serviceaftaler - afholdes sammen med Swecos Driftsrådgivningsafdeling

Baggrunden for dette kursus er, at rigtig mange har svært ved at svare entydigt på disse spørgsmål:

  • Har I overblik over jeres serviceaftaler?

  • Hvem har udformet aftalerne?

  • Får I hvad I har brug for?

  • Får I hvad I betaler for?

  • Hvor er dokumentation for udførte servicebesøg?

  • Anvender I dokumentationen?

  • Er der sammenhæng mellem det I selv håndterer og det serviceleverandørerne er ansvarlige for?

  • Hvilke aktiviteter er lovpligtige?

Kurset giver dig inspiration til at optimere jeres indsats inden for serviceaftaler. Kurset holdes under overskriften ”Serviceaftaler – et fælles ansvar”, fordi de bedste serviceaftaler indgås og driftes i et tæt samarbejde mellem leverandører og deres kunder. Af samme årsag har vi oplevet de bedste kurser, hvor der var både udbydere og leverandører på kurserne.

Udover de faglige indlæg og drøftelser mellem deltagerne og underviserne får du to meget værdifulde dokumenter:

  1. En oversigt over drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter for langt de fleste basisinstallationer med angivelse af hvilke af aktiviteterne, der er lovpligtige og hvori lovhjemmelen er stadfæstet. I skemaet angives desuden de lovpligtige aktiviteter, driftsorganisationens egne folk må gennemføre med den rette uddannelse. Skemaet udleveres i Excel-format, som du selv kan arbejde videre i

  2. Et paradigme for en serviceaftale baseret på ISO-standarden for Service Level Agreements. Paradigmet udleveres i Word-format, som du selv kan arbejde videre i.

Kurserne udbydes både som åbne kurser og som virksomhedskurser.