Sikring af bygninger og beredskab

undefinedSikring af ejendomme har især fået fokus disse år, fordi terrorsikring er blevet et varmt emne. Men det drejer sig langt fra blot om terrorsikring. Der er ligeledes en lang række andre typer af sikring og beredskab, hvor virksomheden kan stå stærkt med de nødvendige fysiske foranstaltninger samt beredskabsplaner, ”actioncards”, forholdsregler m.m.

LHB tilbyder såvel åbne som virksomhedskurser i sikring og beredskab, der bl.a. giver deltagerne:

  • Indsigt i typer af risici og risikovurdering af bygninger

  • Indsigt i sårbarhedsanalyser, konsekvensanalyser og risikokommunikation

  • Eksempler på sikringstiltag

  • Konkrete værktøjer til udformning af beredskabsplaner, ”actioncards” m.m.

  • Metoder til indtænkning af sikring i nybyggeri og renoveringer.

Hvis du/I har interesse i et sådant kursus, der kan inkludere samtidig og integreret gennemførelse af vurderinger, udformning af planer m.m. i relation til en eller flere af jeres ejendomme kan du kontakte
Sharon Givskov: sgi@leifhansenbyg.dk; 9189 3355.