Benediktehjemmet Fredensborg - Tagrenovering

undefined

Udskiftning af tag og opsætning af solceller

Bennediktehjemmet er blevet renoveret idet der var asbestholdige eternittage, hvor levetiden var udløbet. Leif Hansen Bygherrerådgivning har stået for at renovere tagarealerne, derudover er tage blevet energioptimeret og alle tagkonstruktionerne efterisoleret.

Renoveringen omfattede ligeledes montering af solceller.
Solcelleanlægget yder optil 65 kilowatt, og dermed vil plejehjemmet næsten være selvforsynet med strøm. Projektet omfattede ligeledes en del andre opgaver f.eks. etablering af nyt udgangsparti til sansehaver, opsætning af varmepumper, renovering af skorsten og efterisolering af loftrum.

Projektet
Vi har ligeledes stået for tilstandsvurdering af eksisterende tage, projektering af tagudskiftning, energirenovering og solceller mm – Arbejdet blev udbud i underhåndsudbud som hovedentreprise. Til kontrol, vurdering af kritiske bygningsdele samt til stadeopgørelser, har vi anvendt droner.
 
Leif Hansen har stået for hele processen og har haft et tæt samarbejde med Lejerbo og Fredensborg kommune samt bruger og plejehjemsleder.

Som en del af opgaven er udført en brand og risikoanalyse, hvilket giver et opdateret billedet af sikkerhedsniveauet og grundlag til justering af beredskabsplanen for plejehjemmet.

 

Projektomfang

År

Anlægssum

Bygherre

Bygherrerådgiver

Projekterende

Hovedentreprenør

2.000 m2

2017

3 mio. kr. ekskl. moms

Lejerbo A/S og Fredensborg Kommune

Leif Hansen bygherrerådgivning

Orbicon og Leif Hansen Bygherrerådgivning

Wolf og Svendsen A/S