Benediktehjemmet Fredensborg - Tagrenovering

undefined

Udskiftning af tag og opsætning af solceller.

Benediktehjemmet er blevet renoveret, idet der var asbestholdige eternittage, hvor levetiden var udløbet. Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har stået for at renovere tagarealerne, derudover er tage blevet energioptimeret og alle tagkonstruktionerne efterisoleret.

Renoveringen omfattede ligeledes montering af solceller.
Solcelleanlægget yder op til 65 kilowatt, og dermed vil plejehjemmet næsten være selvforsynet med strøm. Projektet omfattede ligeledes en del andre opgaver f.eks. etablering af nyt udgangsparti til sansehaver, opsætning af varmepumper, renovering af skorsten og efterisolering af loftrum.

Projektet
Vi har ligeledes stået for tilstandsvurdering af eksisterende tage, projektering af tagudskiftning, energirenovering og solceller mm – Arbejdet blev udbudt i underhåndsudbud som hovedentreprise. Til kontrol, vurdering af kritiske bygningsdele samt til stadeopgørelser, har vi anvendt droner.
 
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har stået for hele processen og har haft et tæt samarbejde med boligorganisationen Lejerbo og Fredensborg Kommune samt brugere og plejehjemsleder.

Som en del af opgaven er udført en brand- og risikoanalyse, hvilket giver et opdateret billede af sikkerhedsniveauet og grundlag til justering af beredskabsplanen for plejehjemmet.