Udbudsrådgivning

Udbudsrådgivning er en af vores kerneydelser. De mange faldgruber i regelsættene skal undgås. Og udbuddet skal udformes og implementeres så det skaber optimal værdi for kunden – uanset at det er et boligbyggeri, et anlægsprojekt, et udbud af rådgivningsydelser eller entrepriser eller et udbud af finansiering, indkøb etc.

Rådgivning på tværs af sektorer og udbudsformer
Hos Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har vi erfaring med alle dele af udbudsprocessen, med de fleste sektorer og med forskellige udbudsformer:

  • Fastlæggelse af udbudsstrategi
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Gennemførelse af udbuddet
  • Udarbejdelse af indstillinger
  • Gennemførelse af EU-projektkonkurrencer
  • Bistand ved udbud af OPP-projekter.

Almene byggesager og byggesagsadministration
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har stor erfaring med alment byggeri. Vi bistår den almene sektor med udvikling, administration og økonomistyring af almene bygge- og renoveringsprojekter.

Vi kan håndtere hele forløbet med Landsbyggefonden – fra skema A til C. Vi kan gennemføre udbud, styre økonomien og sikre det endelige byggeregnskab.