Facilities Management

Grundprincippet i vores håndtering af Facilities Management er, at design, opførelse og drift af bygninger skal ses i en økonomisk og bæredygtig sammenhæng – det gælder alle faser i bygningens levetid. Det man ved om anvendelse og drift skal indarbejdes allerede i de indledende design- og opførelsesfaser.

Totaløkonomi i hele bygningens levetid
Vores Facilities Management-rådgivning omfatter alle de faktorer, der påvirker den daglige brug af bygninger og de aktiviteter, bygningerne understøtter. Vi sikrer, at der er den nødvendige opmærksomhed på alle faser af en bygnings levetid. Og vi arbejder målrettet på at understøtte og effektivisere aktiviteterne i din virksomhed ud fra en totaløkonomisk betragtning, bl.a. ved at skabe hensigtsmæssige rammer om aktiviteterne.

Kernefunktioner og support
For Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning betyder Facilities Management integreret planlægning, gennemførelse og ledelse af dine ejendomme og serviceforanstaltninger. Vi skelner mellem

  • Primær produktion eller kernefunktioner (core business)
  • Sekundær produktion eller supportfunktioner og leverance af forskellige Facilities Management-ydelser.

Adgang til mange kompetencer
Vores Facilities Management-rådgivning trækker på en stribe forskellige kompetencer på tværs af discipliner. Vi integrerer principper fra virksomhedsledelse, arkitektur, adfærdspsykologi og ingeniørvidenskaber. Og vi benytter os af en erfaren stab af specialister i byggeri og jura og ledelse fra vores egen organisation.

Facilities Management skaber værdi
Aktivt brug af Facilities Management kan synliggøre styrker og svagheder i det udførte arbejde – og ofte kan kvaliteten i arbejdet forbedres. Målrettet anvendelse af Facilities Management i den daglige ledelse kan altså skabe merværdi for virksomheden – fra projektering til drift. Alt andet lige giver højere kvalitet i en bygnings udformning, funktionalitet, materialevalg, miljø og driftsvenlighed også en større oplevelse af værdi. Og i driftsfasen er der besparelser at hente på fx et lavt energiforbrug og materialer, der er lette at vedligeholde.

LHB ydelser
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning leverer Facilities Management-rådgivning, der vedrører virksomhedens ejendomme. Men vores Facilities Management omfatter også virksomhedens serviceforanstaltninger og driftsmidler i hele bygningens levetid.

Samlet set omfatter Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning alle de strategiske, taktiske og operationelle opgaver inden for Facilities Management. Det gælder følgende opgaver:

  • Strategiske opgaver, fx politikker og strategier for udvikling af ejendomsporteføljen.
  • Taktiske opgaver, fx planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen og supportfunktioner, fx organisationsændringer.
  • Operationelle opgaver. De omfatter den daglige drift af ejendomme og supportfunktioner. De udføres med henblik på bedst mulig opfyldelse af virksomhedens behov og i henhold til aftalte serviceniveauer. Fastlæggelse af KPI og SLA, udbudsopgaver af Facilities Management-ydelser fx anlæg, kantine og rengøring.