Bæredygtighed

Vores tilgang er DGNB’s principper for bæredygtighed. Her defineres bæredygtighed af både økonomi, miljø og sociale aspekter. Bæredygtighed inden for byggeri er en kompleks størrelse og begreberne er mange, når man skal vurdere et projekt. Er der fx forskel på, om en bygning er energioptimeret, bæredygtig eller miljøvenlig? Ja, det er der faktisk.

Brundtlandrapporten og bæredygtighed
I Brundtlandrapporten fra 1987 er bæredygtighed defineret som "en udvikling der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare". Det betyder at bæredygtighed skal vurderes på tre områder:

Miljø, sociale aspekter og økonomi
For at en udvikling kan kaldes bæredygtig, skal den foregå inden for tre områder:

  • Miljøet
  • Det sociale
  • Økonomi

Bæredygtighed er således mere end blot energi eller miljø. At udvikle bæredygtigt betyder at man arbejder målrettet mod at forbedre tilstanden inden for alle områder.

Hos Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning vurderer og analyserer vi bygherrens projekt med baggrund i disse principper. Og vejleder om, hvilke materialer og udformning et byggeri skal have for at være bæredygtigt.

Cradle to Cradle
C2C eller ’vugge-til-vugge’ er 3. generation af bærdygtighed, hvor man søger at minimere spild. Vi har særlige C2C-konsulenter, der kan rådgive bygherre og driftsherre om, hvilke materialer som belaster naturen mindst og har den laveste miljøpåvirkning. Eksempelvis valg af maling som påvirker indeklimaet positivt, eller anvendelse af ’rene’ materialer i byggeriet, så materialerne kan genanvendes når byggeriet engang skal saneres.