Sundhedscenter Holstebro

Nyt sundhedscenter i Holstebro Kommune
Med det nye sundhedscenter får Holstebro et moderne, lokalt sundhedstilbud, der med sin arkitektur fremmer sundhed og synergi mellem faggrupper. I Center for Sundhed kommer læger, sygeplejersker og terapeuter til at arbejde side om side. Således bliver det nye sundhedscenter et hus, hvor tværfagligheden er i fokus. Et stort ovenlys gør det centrale ankomstrum lyst og imødekommende, mens balkoner og gangbroer er med til at etablere et dynamisk og åbent miljø. Der er også tænkt på god akustikregulering, og skiftende arrangementer vil medvirke til at skabe et miljø, der nedtoner oplevelsen af institution.

Projektet
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning står for projektgranskning af sundhedscenteret i for- og hovedprojektfase.
Granskningen omfatter gennemgang af kritiske konstruktioner og materialevalg, bygbarhed og vurdering af tidsplan. Endvidere er der udarbejdet en totaløkonomisk vurdering i samarbejde med kommunen og regionen. Ved granskningen blev projektet optimeret med ca. 10 % i forhold til oprindeligt projekt.

undefined

Sundhedscenter Holstebro - udskriv i pdf