Risiko analyser (risk management)

Der er altid risici forbundet med gennemførelsen af en byggesag, en ombygning eller en organisationsændring. Gennem risikostyring, eller Management of Risk, kan man identificere og kontrollere de risikoforhold, der har indflydelse på gennemførelsen.

Del af rådgivning eller uvildig ’second opinion’
Vi udfører risikoanalyser inden for byggeri, dels i forbindelse med vores generelle bygherrerådgivning, dels som uvildig tredjeparts-vurdering. Vores analyser omfatter:

 • Vurdering af tid og økonomiplaner i forbindelse med et byggeri
 • Vurdering af udbudsmetode og de risici, der er forbundet hermed
 • Totaløkonomiske vurderinger.

Vurdering af risici i løbet af en byggesag, udpegning af mulige kritiske fejl og af manglende bygbarhed, kan kombineres med generel projektgranskning og optimering af projekter.

Særligt for forsikringsselskaber
Vi foretager risikovurdering af kritiske forhold i komplekse projekter, som kan medføre større skader. Hvis det ønskes, kan vi kapitalisere den vurderede risiko.

Hos Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning indeholder Risk Management risikoanalyser af:

 • Kontraktforhold
 • Rådgiverteams erfaringer og kompetencer
 • Planforhold, lokalplaner, naboforhold, ledninger i jord mm.
 • Tids- og økonomiplaner
 • Geotekniske områder
 • Konstruktioner, installationer
 • Klimapåvirkninger
 • Brand mm.