Tilstandsvurderinger

Vi udfører tilstandsvurderinger af ejendomme og bygninger, lige fra enkeltdele som fx tag, til hele strukturer. 

Mange årsager til ønsket om tilstandsvurdering
Tilstandsvurderinger anvendes i mange sammenhænge: Som grundlag for en drifts- og vedligeholdelsesplan, som afsæt for at udbyde et renoverings- eller ombygningsprojekt eller som del af en bæredygtig handlingsplan. Eller måske er der brug for at få overblik over vedligeholdelsesudgifterne, få fagligt kvalificerede anbefalinger til konkrete forbedringer eller få afklaret sikkerhedsrisici i forbindelse med et byggeri.

Inddragelse af fagingeniører
Uanset formålet foretages tilstandsvurderingen af Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning's erfarne bygningskonstruktører. Hvis særlige faglige forhold som varmecentraler, ventilationsanlæg eller revner i konstruktioner optræder, så inddrager vi vore fagingeniører på det pågældende område.

En typisk proces for en tilstandsvurdering
Først gennemfører vi en grundig registrering og dokumenterer eksisterende forhold i tekst og fotos. Desuden inddrager vi driftsdata i det omfang, de foreligger. Tilstanden vurderes og beskrives ud fra den tidshorisont, der er aftalt med kunden.

Er der tale om en strategi eller plan for drift og vedligeholdelse, udarbejder vi typisk en 10- eller 20-års plan. Her stiller vi forslag til, hvilke arbejder, der bør udføres. Ofte opdelt i almindelig vedligeholdelse og fremtidssikring af bygningen – afhængigt af, hvad tilstandsvurderingen skal bruges til.

Tilstandsrapport med prioritering
Tilstandsvurderingen munder ud i en tilstandsrapport, hvori indgår såvel vurdering af den aktuelle tilstand som forslag til tiltag. Skader kategoriserer vi som rød, gul og grøn. På denne måde er let at prioritere, hvad der skal laves først for at bygningen holder sin stand og værdi.

1- og 5-års eftersyn
Mange benytter sig af vore erfaring og lader os udføre 1- og 5-års eftersyn samt mangelgennemgang.