Drone inspektion

Leif Hansen bygherrerådgivning kombinerer droner med teknikker og fagligheder, der gør det muligt at anvende dronerne til en lang række forskellige formål. Med dronepiloter der er byggefaglig uddannede og har en bred vifte af erfaring, er der fokus på at få skabt noget materiale med en høj kvalitet og grundighed.

De små, lette droner / ubemandede luftfartøjer kan optage videofrekvenser og tage billeder i allerbedste kvalitet.

Vi har også særlig tilladelse til at må foretage flyvninger i tættere bebyggede områder.

Blandt opgaverne er:

  • Overflyvninger i forbindelse med forsikringssager
    F.eks. vurdering af skadesomfang, dokumentation til skadessag og vurdering af f.eks. stormflod

  • Overflyvning for brandberedskabet eller Politi i forbindelse med indsatser der kræver et overblik eller særlig dokumentation.

  • Bygningsundersøgelser / Inspektioner. Leif Hansen s droner er egnede til tilstandsvurdering på højhuse, større bygninger, vindmøller, broer, skorstene, tage og tv-master hvor bygninger kan inspiceres uden farlige klatreture, eller dyre lifte og stillads

  • Bygningsregistrering i forbindelse med mangelgennemgang og som dokumentati-on af f.eks. facader / glasfacader er udført korrekt

  • Klassisk luftfoto og video. LHB's droner kan video filme særlige begivenheder. Har du brug for et overflyvnings billede f.eks. skråfoto af jeres domicil eller hovedkvarteret set oppefra.