Projektgranskning

Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning udfører projektgranskning af både nybygnings- og renoveringsprojekter for bygningens klimaskærm – dvs.

  • Facader, vinduer og glaspartier
  • Ventilerede og uventilerede tage og glasoverdækninger
  • Gulve, terrændæk, kældre og krybekældre
  • Tagterrasser, grønne tage, parkeringsdæk og underjordiske kældre

Projektgranskning, foretaget af en specialrådgiver, kan i mange tilfælde afsløre forhold, som er kritiske og som der er god økonomi i at forbedre allerede i projekteringen. Jo tidligere fejl fanges jo billigere er udbedringen. Projektgranskningen skal dog ofte fortsætte helt ind i byggeperioden for at undgå fejl i sparerunder og andre projektændringer.