Brugerinvolvering og programmering

Vi lægger al vores faglighed i arbejdet med byggeprogrammet. For et godt program er forudsætningen for en god byggeproces. Bl.a. skal byggeprogrammet udformes, så det inspirerer til løsninger af høj kvalitet inden for det givne budget. Samtidig er det afgørende at sikre, at programmets krav indarbejdes ordentligt i projektet og i gennemførelsen.

Brugernes behov en del af processen.
Workshops og brugermøder indgår i arbejdet med byggeprogrammet og sikrer, at brugernes krav og ønsker afdækkes. Behovene indskrives i programmet i form af funktionskrav, lokaleprogram, krav til logistik, fleksibilitet, indeklima etc.