Energirenovering

Vi rådgiver både ejere og lejere om energirenovering – og det handler om meget mere end besparelser. 

Energirenovering handler om fremtidssikring
Mange har den opfattelse, at energirenovering udelukkende handler om, at lejerne, beboerne i lejlighederne eller ejeren af ejendommen skal spare penge. Der er meget mere end her-og nu-besparelser involveret. Gennem en energirenovering fremtidssikres bygningen både i forhold til drift og fremtidig værdifastsættelse. Og en energirigtig bygning har større appel til mange private og erhvervsmæssige lejere.

En energioptimeret ejendom med et lavt energiforbrug er en bedre vare, når investorer overvejer at købe en portefølje. Energirenovering er blevet et salgsparameter.

Forslag skal være rentable
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning's eksperter i energioptimering gennemgår ejendommen og kommer med forslag til tiltag, som rentabelt kan gennemføres inden for den aftalte tilbagebetalingstid.

Grønne lejekontrakter
Desuden kan vi hjælpe ejer/lejer med at udarbejde en energiaftale som en del af en grøn lejekontrakt. Energioptimering kan også finansieres og gennemføres som et ESCO-projekt, hvor udlejer ikke skal have penge op af lommen.