Skimmelundersøgelser

Undersøgelse for skimmelsvamp kan blive udført med mange forskellige baggrunde. Det kan fx være oplevelse af indeklimamæssige gener, aktuelle fugtproblemer eller vandskader, mistanke på grund af tidligere fugt-/vandskader eller konstaterede tegn på skimmelvækst.

De kan også blive udført i mange forskellige sammenhænge, og med forskellige aktører. Det kan fx være ved køb/salg af ejendomme, før renovering, i konflikter mellem lejer/udlejer, i forsikringssager (vandskader/ejerskifte) eller bare i bestræbelserne på at have et godt og sund hus.

Undersøgelserne kan derfor have mange forskellige formål og omfang. Det omfatter fx prøvetagninger, små skimmelbesigtigelser, tilbundsgående skimmelundersøgelser, luftmålinger og kontrol af udført udbedringsarbejde. 

Vi tilpasser undersøgelsen til den konkrete situation og kundens behov. Dialogen med kunden både før, under og efter undersøgelsen er vigtig for bedst muligt at definere opgaven, afstemme forventninger, og sikre det rigtige forløb af selve skadesudbedringen.

Ved undersøgelserne inddrages al tilgængelig information, og kommunikation med sagens parter og ejendommens brugere er ofte et vigtigt element i fastlæggelsen og løsningen af eventuelle skimmel- og indeklimaproblemer.

Rent praktisk udføres undersøgelsen ved en kombination af visuel undersøgelse, ikke-destruktive undersøgelsesmetoder, og i nødvendigt omfang opskæringer og boringer for undersøgelse af skjulte konstruktioner. Vi råder over alt nødvendigt måle- og undersøgelsesudstyr, som fx fugtmåleudstyr, endoskoper og termografiudstyr.

Prøvetagninger og laboratorieanalyser og er også en meget vigtig del af skimmelsager.