Fjordtårnet i Holbæk

undefined

Boligbyggeri (salg/leje)
Boligbyggeri på 17 etager med overdækket parkeringsareal, Karré 31, 4300 Holbæk. Bygningen indeholder 60 lejer- og ejerlejligheder fordelt på 17 etager ved Holbæk Havn.

Projekt
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning står for løbende all-round bygherrerådgivning for AP Pension, inklusive projektgranskning af for- og hovedprojektfase, samt løbende kontrol og afstemning af myndigheds- og bygherrekrav contra den økonomiske ramme.

Granskningen omfatter gennemgang af kritiske konstruktioner og materialevalg, bygbarhed og vurdering af tidsplan. Desuden indgår det i rådgivningsopgaven at afstemme boligbygningerne med den underliggende parkeringskælder, samt med spunsning og opfyldning af er kunstige øer hvorpå dele af boligerne placeres.

Der er løbende tilsyn, stade opgørelse igennem hele projektforløbet.

Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning er del af ABT-gennemgange samt aflevering til køber.

Projektet er afsluttet i december 2019.

Foto: Morten Sundgaard