Projektstyring

Det handler om kunne styre både tid, økonomi og kvalitet og følge op på mål og intentioner. Vores rådgivere har værktøjer og erfaring til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi. Byggeriets kvalitet sikrer vi ved hele tiden at følge op på mål og intentioner i byggeprogrammet. Det gælder under projekteringen såvel som under udførelsen. Og vi sikrer at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. Det er kort sagt os der følger op under hele byggeforløbet - fra idéfasen til aflevering.

Byggeregnskab og risikostyring
Blandt Sedgwick Danmark Bygherrerådgivnings spidskompetencer er kalkulationer og udarbejdelse af bygge- og anvisningsregnskab. I forbindelse med vores rådgivning tilbyder vi desuden risikoanalyser og risikostyring. Heri indgår vurdering af tid og økonomiplaner i forbindelse med projektet.