Carlsberg byen

undefined

Krøyers hus

  • ABT-aflevering
  • Mangel gennemgang

Rahbekhus

  • ABT-aflevering
  • Mangel gennemgang

Laura hus restaurant

  • Skorsten
  • Ventilation
  • Projektgranskning

Projektet
Leif Hansen bygherrerådgivning varetager ABT gennemgangeog køber og mangle gennemgang vedafleveringaf de nyopførte boligeri Carlsberg byen.