Værdibyg

Om Værdibyg

Værdibyg (Værdiskabende Byggeproces) et unikt udviklingsprogram i byggeriet, som udvikler byggeprocessen og udfordrer branchen med nye idéer. Værdibyg er resultatet af et initiativ taget af BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ. Med initiativet tager byggeriets toneangivende organisationer fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet.

Værdibyg finder og udvikler en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører. Gennem workshops med praktikere fra byggeriets virksomheder indhentes viden til udvikling af en fælles best practice, der tager højde for alle parters behov. Vi fokuserer på at fastholde værdierne i byggeriet igennem hele byggeprojektet – lige fra byggeprogrammet til driften af det færdige byggeri. Anbefalingerne til branchens parter udgives i vejledninger, og der er p.t. udgivet 40.

undefined