OPP - OPS

Effektiv rådgivning om offentlig-privat partnerskab indebærer en vurdering af, hvilken samarbejdsform der løser bygherrens behov – både her og nu og på sigt.

OPP er et specialistområde. Det er vigtigt at gennemtænke hele processen i et langvarigt og forpligtende samarbejde: finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydelser. Og vurdere, hvordan samarbejdet skal udformes for at kunne løse behov. 

Erfaring med OPP-projekter
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning er specialister i design af OPP-projekter. Og ikke mindst i rådgivning om finansiering af hele projektet i samarbejde med bygherren. Vores referencer er blandt andet

 • Bygningsstyrelsen
 • Gribskov Kommune
 • Analyse for Energistyrelsen om barrierer for anvendelse af OPP og ESCO projekter i Danmark

Rådgivning i OPP- og OPS-projekter
Hos Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning går vi systematisk til værks, også når vi rådgiver i konkrete OPP-projekter:

 • Afdækning af bygherrens handlemuligheder
 • Gennemførelse af OPP-egnethedsvurderinger.
 • Udformer sammen med finansielle og juridiske rådgivere
  - Byggeprogram
  - Udbudsmateriale
  - Kontraktgrundlag for udbud af byggeprojekter i OPP
  - Bistår ved kontrahering.