Stormflod og oversvømmelse

Vi har stor erfaring i at rådgive ejere om forebyggelse og klimatilpasning. Men også om indsatser, når skaden er sket.

Behov for rådgivning her og nu?
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning kan hjælpe med:

  • Vejledning om hvordan du udtørrer din bygning og hindrer følgeskader
  • Vurdering af om der er bakterier fra kloakvand i din bygning
  • Undersøgelser om der er tegn på begyndende skimmelvækst.

Praktisk hjælp til skadessag og genopbygning
Vi kan hjælpe med at håndtere din skadessag og styre håndværksarbejde i forbindelse med genopbygningen. Vores undersøgelser, rådgivning og dokumentation støtter dig også over for de øvrige parter i din sag, som fx håndværkeren, der skal give et tilbud på udbedring, forsikringsselskabet, hvor du skal anmelde en skade eller tegne en forsikring, køberen/sælgeren i din ejendomshandel etc.

Klimatilpasning
Hvis du ønsker at sikre din ejendom mod skader fra stormflod og oversvømmelse i fremtiden, er det også Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning du skal spørge. Vi har international erfaring med klimatilpasning – det være sig et konkret forslag til at forsinke vandet i at komme ind i en bygning, eller at sikre bygning og konstruktioner mod oversvømmelse eller skybrud.

Kontakt vedr. stormflodsskader:
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning direkte på telefon 4445 1575.