Udbud af driftsopgaver

Mange driftsopgaver kan med fordel placeres uden for virksomheden eller kommunen. Men hvad enten motivet for outsourcing er besparelser eller øget fokusering på kerneydelser, så er det vigtigt at se sig godt for.

Erfaring med mange typer udbud
Hos Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har vi medarbejdere med stor erfaring i udbud af driftsopgaver – medarbejdere, som besidder de særlige kompetencer, der skal til for at gennemføre processen tilfredsstillende. Vi har desuden et tæt samarbejde med flere anerkendte udbudsadvokater. Sammen har vi stor erfaring med miniudbud og direkte tildelinger på SKI's rammeaftaler. Dertil kommer

 • EU-udbud
 • Offentlige udbud
 • Begrænset udbud med prækvalifikation
 • Koncessionsudbud
 • Udbud efter forhandling
 • Rammekontrakter
 • Funktionsudbud f.eks driftsopgaver

Et godt samarbejde om udbuddet er afgørende
Vi tilbyder rådgivning og hjælp med udbud af driftsopgaver. Og tillige assistance ved gennemførelse af udbudsprocessen og efterfølgende opfølgning. Vores omfattende erfaring sikrer en grundig behovsanalyse, en klar strategi samt et udbudsmateriale af høj kvalitet. I en proces hvor vi har lagt vægt på det konstruktive samarbejde mellem vores konsulenter og kundens medarbejdere.

Besparelser på op til 30 %
For os tager enhver udbudsopgave udgangspunkt i kundens behov. Eftersom motiverne for udbuddet er forskellige, vil den rigtige udbudsstrategi ofte være at gennemgå arbejdsgange og opgaveløsninger. Ved denne analyse viser det sig, hvor potentialet for et udbud er størst – og hvilke driftsopgaver det giver mening at beholde selv. Vores erfaring er, at der kan opnås besparelser på mellem 6 og 30 % på de enkelte ydelser ved valg af den rigtige strategi og den rette udbudsform.

Kommuner og boligforeninger kender os
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har hjulpet en række kommuner og boligforeninger med at udbyde deres driftsopgaver – både hard- og softservice opgaver. Som eksempel nævner vi:

 • Viceværtydelser
 • Ad hoc vedligeholdelse og skadesservice
 • Planlagte vedligeholdelsesopgaver i f.eks. rammeaftaler
 • Arealpleje af grønne områder
 • Serviceaftaler om ventilation, elevatorer m.m.
 • Rengøring
 • Kantinedrift
 • Call center, reception, m.m.
 • Indkøb af driftsmidler, f.eks. maskiner