Organisationsudvikling

Den organisation der håndterer Facilities Management i det daglige, kan være mere eller mindre velkørende. Dette arbejde er ofte afgørende for både økonomi og brugertilfredshed i en portefølje. Det gælder hvad enten organisationen er en selvstændig virksomhed eller en del af en større virksomhed, som fx en kommune.

Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har stor erfaring med at arbejde med udvikling af Facilities Management organisationer. Der kan være mange årsager til at sætte et sådant arbejde i gang, eksempelvis:

  • Porteføljen har undergået væsentlige ændringer – i størrelse eller i sammensætning
  • Krav om effektivisering af arbejdet
  • Øget utilfredshed blandt brugerne, øget fejlprocent, øget sygefravær etc.
  • Ændret politik hvad angår out- eller insourcing.

Vores rådgivning strækker sig fra hjælp med opstilling af målsætning over organisationsanalyse til forslag til de ændringer og forbedringer i organisationen, der bedst kan opfylde målsætningen. Vi kan også medvirke ved selve implementeringen.

I dette arbejde indgår en række delanalyser og undersøgelser af organisationens ledelse, strukturer, kultur og ressourcer. Hos LHB har vi en række eksperter med stor erfaring i disse analyser.

Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning's arbejde med organisationsudvikling foregår i et tæt samspil mellem interessenter, ledelse og medarbejdere.