Porteføljestyring

Der er millioner at hente ved at indføre porteføljestrategier.

Vores metode er at opstille strategien gennem overblik og sætte mål i tæt dialog med kunden. Hos Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning arbejder vi strategisk med både styring af og strategier for porteføljer.

Overblik en forudsætning for succes
Vi begynder med at skabe det overblik, der er nødvendigt for at kunne handle strategisk:

  • Overblik over alle ejendomme, vedligeholdelsesstand, størrelse, geografisk placering, nuværende anvendelse etc.
  • Overblik over behov for lokaler til de forskellige typer institutioner og forvaltninger bl.a. indretningskrav, demografi, geografi, brugsprofiler.
  • Overblik over bygningernes egnethed til de givne formål: for en kommune fx undervisning, ældrepleje, kontor, idræt eller til multifunktionel anvendelse.

Vurdering af mål og behov
Derefter overvejelser over behov, kapaciteter og målsætninger for porteføljen:

  • Opstilling af mål for arealnormer til forskellige aktiviteter og brugsmønstre.
  • Fastlæggelse af ønskede og nødvendige kvalitetsniveauer for bygningerne, fx stand, energi, services etc.
  • Tilrettelæggelse af dataindsamling og strukturering af data, så disse kan anvendes til såvel intern som ekstern benchmarking.

Udarbejdelse af endelig strategi
Efter en tæt dialog med kunden om disse punkter kommer vi med konkrete forslag og business cases som vil forbedre driftsøkonomi og udnyttelsesgrad af kundens ejendomme. For endelig at udarbejde selve strategien for ejendoms-porteføljen.