Enghave Brygge ØA, Sydhavnen, København

 undefined

Boligbyggeri (salg/leje) Enghave Brygge.

Enghave Brygge området kan bebygges med ca. 292.000 etage m2, og heraf har AP Pension i samarbejde med NPV A/S igangsat et samlet projekt på 75.100 m2, hvoraf AP Ejendomme beholder cirka 18.000 m2 lejligheder til fremtidig udlejning.

Projektet
Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning står for løbende all-round bygherrerådgivning for AP Pension, inklusive projektgranskning af for- og hovedprojektfase, samt løbende kontrol og afstemning af myndigheds- og bygherrekrav contra den økonomiske ramme.

Granskningen omfatter gennemgang af kritiske konstruktioner og materialevalg, bygbarhed og vurdering af tidsplan. Endvidere indgår det i rådgivningsopgaven at afstemme boligbygningerne med den underliggende parkeringskælder, samt med spunsning og opfyldning af kunstige øer, hvorpå dele af boligerne placeres.

Sagen er afsluttet i 2021.