Analyse af fejl mangler og skader i det almene boligbyggeri

Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning har i samarbejde med Byggeskadefonden udarbejdet en 1. delanalyse af en række anmeldte byggeskadesager indeholdende drift og vedligeholdelsesmæssige fejl og mangler i driftsperioden.

Vi har nu offentliggjort 1. delrapport i marts 2016.

Resultaterne af delrapportens resultater er forelagt i en workshop med deltagelse af boligselskaber, Byggeskadefonden, Bygherreforeningen og ministeriet.

 

Analysen har blandt andet følgende konklusioner:

  • At der er flere fejl, svigt og mangler i byggerier opført i totalentreprise
  • At D&V-materiale, driftsplaner fra opførelsen ikke anvendes i efterfølgende drift
  • At projektgranskning og driftsgranskning udføres sjældent i forbindelse med nybyggeri og renoveringer
  • At de konstaterede fejl, mangler og svigt skyldes projekt- og udførelsesfejl, men manglende professionel drift forværrer skader mm.

Det videre arbejde:

Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning vil i de kommende måneder afholde en række workshops og møder i branchen, for at fremkomme med forslag og forbedringer af vedligeholdelsesplaner der anvendes i det almene boligbyggeri.

Endelig rapport vil blive offentliggjort i efteråret 2016.

 

Link til rapporten: Analyse af fejl mangler og skader i det almene boligbyggeri