Granskning af ny 5 gruppers nøglefærdig daginstitution


Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning udfører granskning af ny 5 gruppers nøglefærdig daginstitution med udgangspunkt i kommunens standarddokumenter som funktionsprogram, pixinotat, bestykningsliste samt driftsspecifikation.

Granskningen omfatter særligt fokus på akustik, materialevalg, tilgængelighed, konstruktioner, installationer, indeklima og el-installationer.