Læg en dæmper på støjen

Støj er et stigende problem i skoler og daginstitutioner. Leif Hansen er eksperter i akustik og indretning og hjælper kommuner med at skrue ned for støjen. Lydabsorberende vægbilleder og ændret indretning er et af redskaberne.

De fleste lærere, pædagoger og børn kender problemet. Der er larm, når mange børn er sammen i skolen eller daginstitutionen. Meget larm. For meget larm. Larmen gør det svært at høre, hvad læreren eller pædagogen siger. Børnene mister koncentrationen og det er umuligt at skabe ro.

Sedgwick Danmark Bygherrerådgivning får i stigende grad henvendelser fra skoler og daginstitutioner, som oplever udfordringer med uro og støj. Heldigvis kan der gøres noget ved problemerne. Det handler ofte om at ændre indretningen af lokalerne og regulere akustikken.

undefined

Fleksibel undervisning - og lokaler
En stor del af undervisningen foregår i dag mere fleksibelt end i den klassiske klasseundervisning. Klassen opdeles fx i mindre grupper udenfor klasselokalet - i grupperum, på gange eller i fællesrum med mobile vægge. Akustikken i disse rum er imidlertid sjældent optimal, da børnene bruger rummene anderledes, end de oprindeligt er designet til.

I tiden med coronavirus er problemerne blevet yderligere forværret, da der i højere grad har været behov for at fordele børnene rundt om på skolernes og daginstitutionernes arealer.

”Dårlig akustik kan være et problem både i de rum, hvor børn skal lære eller slappe af, men også i de rum, hvor de godt må larme. Jo mere larm, der er, jo mere kører børnene op uden at lægge mærke til det selv,” fortæller arkitekt og bygherrerådgiver Kristine Bøjstrup fra LHB.

undefined

Vægbilleder med lydabsorbering
En løsning på akustikproblemer kan være at ophænge store vægbilleder, der fungerer som dekorationer og samtidig regulerer akustikken i rummet ved at absorbere lyd. Den løsning tog vi i brug, da vi hjalp Ballerup Kommune med at forbedre indretning og akustikforhold på en række skoler og daginstitutioner.

Eksempelvis blev der på Hedegårdsskolen ophængt store lydabsorberende vægbilleder med motiver af dyr, blomster, landkort, solsikker og fodbold. I Børnehuset Kærlodden blev der i et indgangsområde opsat et lydabsorberende vægbillede med et billede fra en skov. Billedet er med til at få børnene hurtigere ”ned i gear”, når de kommer ind udefra.

 LHB tager altid udgangspunkt i de konkrete forhold og udfordringer i det enkelte rum.

”Nogle gange er der behov for at lave egentlige akustikmålinger, som udføres af vores samarbejdspartner Dansk Lyd Consult. Andre gange kan vi med det samme gå i gang med at udarbejde løsningsforslag,” siger Kristine Bøjstrup.

Akustikforhold kan altid forbedres
Akustikproblemer kan i mange tilfælde løses fuldstændigt, og det er altid muligt at forbedre forholdene. Udfordringen er større i nogle typer af rum end andre. Eksempelvis kan det være svært at løse akustikudfordringen fuldstændigt i en gymnastiksal, hvor rummet er designet til boldspil og frie armbevægelser.

”Som eksperter i indretning og akustik kan vi rådgive om, hvilken løsning der er den bedste til det enkelte rum i forhold de konkrete udfordringer,” siger Kristine Bøjstrup.